Mapa Biuletynu

 PODSTAWA DZIAŁANIA
  · Status prawny
  · Zadania publiczne
  · · Środki z rezerwy celowej nr 45 w 2006 r.
  · · Środki z rezerwy celowei nr 45 w roku 2006
  · · Środki z rezerwy celowej nr 45 w roku 2006
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 ORGANIZACJA KURATORIUM
  · Kierownictwo Kuratorium
  · · kurator oświaty
  · · wicekuratorzy oświaty
  · · dyrektorzy
  · Delegatury Kuratorium
  · Kontrola
  · · Kontrola
  · · Ewaluacja
  · · Kontrole zewnętrzne
  · · Kontrola zarządcza
  · Zarządzenia
 PRACA W KURATORIUM
  · Ogłoszenia
  · Wyniki naborów
  · Informacje dla kandydatów
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  · Zamówienia publiczne
  · Regulamin udzielania zamówień publicznych
  · Plan postępowań
  · RODO w zamówieniach publicznych
 FINANSE KURATORIUM
  · Konkursy ofert
  · · otwarte
  · · zamknięte
  · · informacje dodatkowe
  · Budżet
  · Majątek
  · Sprawozdania finansowe
  · Ogłoszenia
 DOSTĘP DO INFORMACJI
  · Wniosek o udostępnienie
  · Nieudostępnione w BIP
  · Rejestry i archiwa
 KONKURSY NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY
  · Wzór wniosku
  · Ogłoszenia
 PRAKTYKI STUDENCKIE
 SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW
  · Duplikat aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego
  · Duplikaty: świadectwa, dyplomu
  · Uwierzytelnienie świadectwa, dyplomu
  · Uznanie świadectwa, potwierdzenie wykształcenia
  · Przyjmowanie dokumentacji zlikwidowanych szkół