Budżet 2012

DOCHODY:

  1. Rozdział 80136 - Kuratoria Oświaty - kwota 10 000 zł
  2. Rozdział 80195 - Pozostała działalność - kwota 7 000 zł

WYDATKI:

  1. Rozdział 80136 - Kuratoria oświaty - kwota 8 033 000 zł
  2. Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
    - kwota 200 000 zł
  3. Rozdział 80195 - Pozostała działalność - kwota 704 000 zł
  4. Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej  - kwota 1 223 000 zł

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Zagert

metryczka


Wytworzył: J. Zagert (30 stycznia 2012)
Opublikował: Michał Bazelak (30 stycznia 2012, 15:14:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1942