Budżet 2014

DOCHODY (w tys. zł)
 
  1. Rozdział 80136 – Kuratoria oświaty - 10,00
  2. Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 7,00
 
WYDATKI (w tys. zł)
 
  1. Rozdział 80136 – Kuratoria oświaty - 8.029,00
  2. Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 200,00 
  3. Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 653,00 
  4. Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży   szkolnej - 1.223,00
 

Główny Księgowy
Sylwia Dziarnowska

metryczka


Wytworzył: S. Dziarnowska (14 marca 2014)
Opublikował: Sławomir Klich (14 marca 2014, 07:57:02)
Podmiot udostępniający: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1244