Budżet 2017

DOCHODY (w tys. zł)
 
  1. Rozdział 80136 – Kuratoria oświaty – 10,00
  2. Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 7,00
 
WYDATKI (w tys. zł)
 
  1. Rozdział 80136 – Kuratoria oświaty – 8.684,00
  2. Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 200,00
  3. Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 661,00
  4. Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 1.209,00
 
Główny Księgowy
Sylwia Dziarnowska

metryczka


Wytworzył: S. Dziarnowska (2 lutego 2017)
Opublikował: Robert Ciechanowski (2 lutego 2017, 12:12:25)
Podmiot udostępniający: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1436