Budżet 2018

DOCHODY (w tys. zł)
  1. Rozdział 80136 – Kuratoria oświaty – 10,00
  2. Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 7,00 
WYDATKI (w tys. zł)
  1. Rozdział 80136 – Kuratoria oświaty – 8.844,00
  2. Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 200,00
  3. Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 658,00
  4. Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 1.209,00
 
Główny Księgowy
Sylwia Dziarnowska

metryczka


Wytworzył: S. Dziarnowska (21 lutego 2018)
Opublikował: Robert Ciechanowski (22 lutego 2018, 08:20:38)
Podmiot udostępniający: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 487