Budżet 2019

DOCHODY (w tys. zł)
  1. Rozdział 80136 – Kuratoria oświaty – 10,00
  2. Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 7,00

WYDATKI (w tys. zł)
  1. Rozdział 80136 – Kuratoria oświaty – 9.397,00
  2. Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 3.617,00
  3. Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 636,00
  4. Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży – 1.209,00

Główny Księgowy
Sylwia Dziarnowska

metryczka


Wytworzył: Sylwia Dziarnowska (14 marca 2019)
Opublikował: Robert Ciechanowski (14 marca 2019, 15:12:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 544