Budżet 2020

DOCHODY (w tys. zł)
  1. Rozdział 80136 – Kuratoria oświaty – 10,00
  2. Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 10,00

WYDATKI (w tys. zł)
  1. Rozdział 80136 – Kuratoria oświaty – 10.703,00
  2. Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 3.920,00
  3. Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 693,00
  4. Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży – 1.209,00
Główny Księgowy
Sylwia Dziarnowska

metryczka


Wytworzył: Sylwia Dziarnowska (23 kwietnia 2020)
Opublikował: Robert Ciechanowski (23 kwietnia 2020, 10:57:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 515