Zgłoszenie udziału kandydata na członka komisji konkursowej w 2018 r.

KUJAWSKO-POMORSKI KURATOR OŚWIATY

zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450)

do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej

oceniającej oferty konkursowe podmiotów uprawnionych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań  publicznych z zakresu organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w czasie ferii letnich 2018 r.

Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu (załącznik do pobrania) w terminie do dnia 4 maja 2018 r. na adres poczty elektronicznej: hwiatrowska@bydgoszcz.uw.gov.pl
                           Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
                         Marek Gralik

Do pobrania: Formularz zgloszenia udziału członka komisji konkursowej (20kB) word :
  • Część A – dane organizacji i kandydata;
  • Część B – oświadczenie kandydata.

metryczka


Wytworzył: Henryka Wiatrowska (20 kwietnia 2018)
Opublikował: Robert Ciechanowski (20 kwietnia 2018, 14:42:04)

Ostatnia zmiana: Robert Ciechanowski (24 kwietnia 2019, 13:23:16)
Zmieniono: Dodanie w tytule „w 2018 r.”

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1065