Zgłoszenie udziału kandydata na członka komisji konkursowej w  2019  r.

KUJAWSKO-POMORSKI KURATOR OŚWIATY

zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)

do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej

oceniającej oferty konkursowe podmiotów uprawnionych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w czasie ferii letnich 2019 r.

Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu (załącznik do pobrania) w terminie do dnia 26 kwietnia 2019 r. na adres poczty elektronicznej: hwiatrowska@bydgoszcz.uw.gov.pl.


Do pobrania: Formularz zgłoszenia udziału członka komisji konkursowej (19kB) word :
  • Część A – dane organizacji i kandydata;
  • Część B – oświadczenie kandydata.

metryczka


Wytworzył: Henryka Wiatrowska (24 kwietnia 2019)
Opublikował: Robert Ciechanowski (24 kwietnia 2019, 13:25:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 355