Status prawny Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy określają:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.)
  plik w formacie pdf (427kB) pdf
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia delegatur (Dz.U. z 2014 r. poz. 973 z późn. zm.)
  plik w formacie pdf (75kB) pdf
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1658 z późn. zm.)
  plik w formacie pdf (99kB) pdf  
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1464 z późn. zm.)
  plik w formacie pdf (99kB) pdf
 • Zarządzenie nr 203/17 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie nadania statutu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
  plik w formacie pdf (1130kB) pdf
 • Zarządzenie nr 67/17 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
  plik w formacie pdf (4085kB) pdf
 • Załącznik nr 2 do Regulaminu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
  plik w formacie XLS (1546kB) excel


Dokumenty archiwalne

— Regulaminy

 • Regulamin Organizacyjny Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy z 17 sierpnia 1992 r. z późn. zm.
  plik w formacie PDF (4130kB) pdf
 • Regulamin Organizacyjny Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy z dnia 15 października 1996 r.
  plik w formacie PDF (163kB) pdf
 • Tymczasowy Regulamin Organizacyjny Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy obowiązujący od 1 stycznia 1999 r.
  plik w formacie PDF (136kB) pdf
 • Zarządzenie nr 141 /99 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 1999 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminów organizacyjnych
  plik w formacie PDF (164kB) pdf
 • Zarządzenie nr KO-Sek-0211-2/2002 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy z dnia 31 maja 2002 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
  plik w formacie PDF (373kB) pdf
 • Zarządzenie nr 6/03 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego dla Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
  plik w formacie PDF (1110kB) pdf
 • Zarządzenie nr 39/04 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego dla Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
  plik w formacie PDF (687kB) pdf
 • Zarządzenie nr 40/05 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego dla Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
  plik w formacie PDF (379kB) pdf
 • Zarządzenie nr 10/07 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego dla Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
  plik w formacie PDF (366kB) pdf
 • Regulamin Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy 2008 r. —  załącznik do Zarządzenia nr 59/2008 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
  plik w formacie PDF (296kB) pdf
 • Zarządzenie nr 40/13 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
  plik w formacie PDF (7626kB) pdf
 • Zarządzenie nr 37/15 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 kwietnia 2015 w sprawie zmiany załącznika nr 2 do regulaminu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
  plik w formacie PDF (299kB) pdf , plik w formacie XLS (1427kB) excel

— Statuty

 • Zarządzenie nr 12a/90 Kuratora Oświaty i Wychowania w Bydgoszczy z dnia 31sierpnia 1990 r. w sprawie ustalenia Statutu Kuratorium Oświaty i Wychowania w Bydgoszczy
  plik w formacie PDF (1093kB) pdf
 • Zarządzenie nr 3/92 Kuratora Oświaty w Bydgoszczy z dnia 12 lutego 1992 r. w sprawie ustalenia Statutu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
  plik w formacie PDF (2643kB) pdf
 • Zarządzenie nr 1/95 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 1 grudnia 1995 r. w sprawie zmiany Statutu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
  plik w formacie PDF (397kB) pdf
 • Zarządzenie nr 021b-1/96 Kuratora Oświaty w Bydgoszczy z dnia 1 lipca 1996 r. w sprawie ustalenia statutu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
  plik w formacie PDF (254kB) pdf
 • Zarządzenie nr 101/97 Wojewody Bydgoskiego z dnia 1 sierpnia 1997 r. w sprawie nadania Statutu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
  plik w formacie PDF (1303kB) pdf
 • Zarządzenie nr 77/98 Wojewody Bydgoskiego z dnia 26 czerwca 1998 r. w sprawie nadania Statutu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
  plik w formacie PDF (1306kB) pdf
 • Zarządzenie nr 163/10 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie nadania Statutu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
  plik w formacie PDF (129kB) pdf
 • zarządzenie nr 48/15 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie nadania statutu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
  plik w formacie pdf (1582kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Jarosław Słoma (13 listopada 2003)
Opublikował: Krzysztof Nowakowski (13 listopada 2003, 14:51:42)

Ostatnia zmiana: Michał Bazelak (15 czerwca 2020, 14:10:12)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 27290