Ogłoszenia

Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie zlecenia prac - częściowy remont pomieszczenia łazienki

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zleci wykonanie częściowego remontu pomieszczenia łazienki.Kontakt:Andrzej Sobieszczańskie-mail: asobieszczanski@bydgoszcz.uw.gov.pltel. 52 34 97 641kom. 668 463 131 [...]

Zapytanie ofertowe - sprzątanie pomieszczeń Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę pod nazwą: „Sprzątanie pomieszczeń użytkowanych przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy” której wartość jest niższa, niż określona w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - [...]

Ogłoszenie w sprawie zlecenia prac - remont pomieszczenia

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zleci wykonanie remontu pomieszczenia.Kontakt:Andrzej Sobieszczańskie-mail: asobieszczanski@bydgoszcz.uw.gov.pltel. 52 34 97 641kom. 668 463 131  [...]

Ogłoszenie w sprawie zlecenia prac – klimatyzacja

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zleci wykonanie dokumentacji dotyczącej instalacji klimatyzacji oraz zleci wykonanie instalacji i podłączenie urządzeń. Kontakt: Andrzej Sobieszczański e-mail: asobieszczanski@bydgoszcz.uw.gov.pl tel. [...]

Ogłoszenie w sprawie zlecenia prac – zabudowa korytarza

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zleci wykonanie dokumentacji dotyczącej zabudowy korytarza oraz zleci przedmiotową zabudowę. Kontakt: Andrzej Sobieszczański e-mail: asobieszczanski@bydgoszcz.uw.gov.pl tel. 52 34 97 641 [...]

metryczka