Dostępność

Dostępność

Koordynator do spraw dostępności

Koordynator do spraw dostępnościKuratorium Oświaty w Bydgoszczyul. Konarskiego 1-385-066 Bydgoszczinspektor ochrony danychstarszy inspektor ds. obronnych i bhpJarosław Sterniktel. 52 34 97 623, pokój nr [...]

metryczka