W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona Główna systemu stron BIP w Polsce
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - portal gov.pl - Otwiera się w nowym oknie

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Deklaracja dostępności

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Data publikacji strony internetowej: 2023-12-13 11:39:09.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-13.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-12-14.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Nie wszystkie zamieszczone treści i dokumenty spełniają wymogi dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-12-13.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Jarosław Sternik. Kontakt: jsternik@bydgoszcz.uw.gov.pl, tel. 52 34 97 623. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy jest Jarosław Sternik, jsternik@bydgoszcz.uw.gov.pl, tel.52 34 97 623.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Działalność Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy prowadzona jest w pomieszczeniach zlokalizowanych w czterech budynkach, które to zarządzane są przez inne instytucje.

 1. KURATORIUM OŚWIATY W BYDGOSZCZY, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
  Budynek, w którym znajduje się siedziba Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym do budynku jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w kilka wind, przy czym rozmieszczone są one w różnych częściach budynku. Zastosowano znaki kierunkowe, prowadzące do wind oraz pomieszczeń zajmowanych przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Na jednym spośród dwóch pięter zajmowanych przez Kuratorium Oświaty znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 2. DELEGATURA W TORUNIU, ul. Moniuszki 15/21, 87-100 Toruń
  W budynku, w którym znajduje się Delegatura Kuratorium Oświaty w Toruniu przy wejściu głównym jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy. Z tego powodu obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się na parterze.
 3. DELEGATURA WE WŁOCŁAWKU, ul. Brzeska 8, 87-800 Włocławek
  W budynku, w którym znajduje się Delegatura Kuratorium Oświaty we Włocławku przy wejściu jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy. W związku z tym osoby niepełnosprawne obsługiwane są na parterze. Na parterze jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 4. ODDZIAŁ W INOWROCŁAWIU, ul. Roosevelta 36-38, 88-110 Inowrocław
  Budynek, w którym znajduje się oddział Kuratorium Oświaty w Inowrocławiu jest częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym do budynku jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windę. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym, po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.

  Więcej informacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej: http://www.bip.kuratorium.bydgoszcz.pl

Aplikacje mobilne

Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia następujące aplikacje mobilne: mObywatel w wersji dla systemu Android mObywatel w wersji dla systemu iOS. Nazwy aplikacji są linkami prowadzącymi do miejsca, z którego można pobrać aplikację, na przykład do sklepu z aplikacjami. Poza wspomnianymi wymaganiami Deklaracja Dostępności może zawierać również inne elementy i informacje, które mogą być użyteczne pod kątem zapewnienia i informowania o dostępności. Takie elementy mogą być dodane do Deklaracji wedle uznania.

Odpowiedzialny za treść: Michał Bazelak, Katarzyna Zaremba
Opublikował w BIP: Logonet Logonet
Data opublikowania: 14.12.2023 15:30
Ostatnio zaktualizował: Logonet Logonet
Data ostatniej aktualizacji: 14.12.2023 15:35
Liczba wyświetleń: 74