W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona Główna systemu stron BIP w Polsce
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - portal gov.pl - Otwiera się w nowym oknie

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

wymagane dokumenty i oświadczenia

Wymagane dokumenty i oświadczenia niezbędne
 
 • życiorys/CV i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko .................... w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu lub kopie innych dokumentów potwierdzających staż pracy, w tym staż pracy pedagogicznej albo staż pracy w szkole wyższej
 
Kopie dodatkowych dokumentów i oświadczeń

wymaganych w celu potwierdzenia spełniania dodatkowych wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze w zależności od stanowiska na które prowadzony jest nabór, np.:
 
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie przygotowania pedagogicznego
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie form doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania
 • kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego
 • kopia zaświadczenia o ukończeniu doskonalenia w zakresie ewaluacji zewnętrznej
 • oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 
Uwagi
Każde oświadczenie, w tym oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru, powinno być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
 
 
Wytworzył: Danuta Młokosiewicz
Data wytworzenia: 05.01.2006
Opublikował w BIP: Agnieszka Sobocka
Data opublikowania: 05.01.2006 10:02
Ostatnio zaktualizował: Sławomir Klich
Data ostatniej aktualizacji: 22.06.2016 08:28
Liczba wyświetleń: 5