W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona Główna systemu stron BIP w Polsce
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - portal gov.pl - Otwiera się w nowym oknie

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Uwierzytelnienie dokumentów, opatrzenie dokumentu klauzulą apostille

Od 1 września 2018 r. uwierzytelnień oraz umieszczania apostille na świadectwach promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły lub indeksach wydawanych przez szkoły, przeznaczonych do obrotu prawnego w państwie będącym stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 938) – dokonuje kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę szkoły.

 

Uwierzytelnień oraz umieszczania apostille na świadectwach ukończenia szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, świadectwach dojrzałości, aneksach do świadectw dojrzałości, świadectwach potwierdzających kwalifikację w zawodzie, dyplomach lub zaświadczeniach, wydawane przez okręgowe komisje egzaminacyjne, przeznaczonych do obrotu prawnego w państwie będącym stroną Konwencji – dokonuje dyrektor tej okręgowej komisji egzaminacyjnej, która wydała świadectwo, aneks, dyplom lub zaświadczenie.

 

Uwierzytelnień oraz umieszczania apostille na świadectwach wydawanych przez szkoły, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, oraz szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczonych do obrotu prawnego w państwie będącym stroną Konwencji - dokonuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

 

Podstawa prawna: § 28 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1700).

 

Aktualny wykaz państw stron Konwencji haskiej z 1961 r. jest dostępny na stronie internetowej Konwencji haskiej pod adresem: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41 Dokument poświadczony apostille może być przedłożony właściwym władzom, urzędom i instytucjom innego państwa z pominięciem dodatkowych legalizacji.

 

Jeśli dokument przeznaczony jest do obrotu prawnego w państwie niebędącym stroną Konwencji haskiej, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty dokonuje jego uwierzytelnienia.

Wymagane dokumenty

  • Wniosek - w celu uzyskania uwierzytelnienia/opatrzenie dokumentu klauzulą apostille dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą wymagane jest złożenie wniosku wraz z informacją o państwie/państwach, do których dokument jest przeznaczony.
  • Dokumenty (świadectwa promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły lub indeksy wydawane przez szkoły) - przedłożone do opatrzenia klauzulą apostille/uwierzytelnienia dokumenty muszą być dokumentami oryginalnymi bądź ich duplikatami. Wielostronicowe dokumenty powinny być zszyte. W miejscach zszycia umieszcza się pieczęć urzędową kuratora oświaty w sposób uniemożliwiający wymianę kart dokumentu.
  • Dowód wpłaty – w przypadku uwierzytelnienia należy dołączyć do wniosku dowód wniesienia opłaty skarbowej. Poświadczenie klauzulą apostille jest bezpłatne.
  • Upoważnienie – w przypadku składania wniosku dotyczącego dokumentu, którego właścicielem jest inna pełnoletnia osoba.
Termin i sposób załatwienia sprawy
 
Opatrzenie klauzulą apostille/uwierzytelnienie dokonywane jest po potwierdzeniu faktu wydania dokumentu przez daną jednostkę (szkołę, archiwum itp.).
Wniosek o dokonanie uwierzytelnienia/opatrzenia klauzulą apostille rozpatrywany jest w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego, tj. nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

 

Opłaty
 
Gdy państwo jest stroną Konwencji haskiej - zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000), za opatrzenie klauzulą apostille dokumentów szkolnych przeznaczonych do obrotu prawnego w państwie będącym stroną Konwencji haskiej nie jest pobierana opłata skarbowa.
 

Opłata za uwierzytelnienie świadectwa, dyplomu wynosi 26 zł i należy ją wnieść na następujący rachunek bankowy:

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz
03 1010 1078 0072 8522 3100 0000

 

Kontakt
  • w sprawie klauzuli apostille – Szymon Bylicki, tel. 52 34 97 870;
  • w sprawie uwierzytelniania – Sławomir Wiśniewski, tel. 52 34 97 631.

Pliki do pobrania:

Załączniki:

Wniosek
doc, 50.00 kB
Opublikował w BIP: Robert Ciechanowski
Data opublikowania: 20.12.2023 14:35
Liczba pobrań: 15
Upoważnienie
doc, 15.00 kB
Opublikował w BIP: Robert Ciechanowski
Data opublikowania: 20.12.2023 14:35
Liczba pobrań: 17
Wytworzył: Katarzyna Zaremba
Data wytworzenia: 10.02.2021
Opublikował w BIP: Robert Ciechanowski
Data opublikowania: 10.02.2021 12:53
Ostatnio zaktualizował: Robert Ciechanowski
Data ostatniej aktualizacji: 04.06.2024 14:15
Liczba wyświetleń: 18