W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona Główna systemu stron BIP w Polsce
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - portal gov.pl - Otwiera się w nowym oknie

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

przetarg nieograniczony

Zamówienie na: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli czynnych zawodowo z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach XVII edycji wojewódzkich zadań edukacyjnych w 2016 r
Stan zamówienia: Rozstrzygnięte
Numer sprawy: WO.272.2.2016
Zamawiający: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość szacunkowa: poniżej 135.000 Euro
Termin składania ofert: 09.05.2016 10:00

Rozstrzygnięcie:

rozstrzygnięcie przetargu
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr: WO.272.2.2016
na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń
dla nauczycieli czynnych zawodowo
z terenu województwa kujawsko-pomorskiego
w ramach XVII edycji wojewódzkich zadań edukacyjnych w 2016 r.
 
Wykonawcy zamówienia:
 
Część nr 1:
Centrum Profilaktyki i Reedukacji Atelier Sp. z o.o., ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków
 
Część nr 2:
Centrum Profilaktyki i Reedukacji Atelier Sp. z o.o., ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków
 
Część nr 3:
Centrum Profilaktyki i Reedukacji Atelier Sp. z o.o., ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków
 
Część nr 4:
Wyższa Szkoła Bankowa, ul. Młodzieżowa 31a, 87-100 Toruń
 
Część nr 5:
JB Janusz Biesiada, ul. Dworkowa 8A, 80-774 Gdańsk
 
Część nr 6:
Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego
i Doskonalenia Nauczycieli, Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń
 
Część nr 7:
Wyższa Szkoła Bankowa, ul. Młodzieżowa 31a, 87-100 Toruń
 
Część nr 8:
Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego
i Doskonalenia Nauczycieli, Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń
 
Część nr 9:
Centrum Profilaktyki i Reedukacji Atelier Sp. z o.o., ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków
 
Uzasadnienie wyboru:
Oferty ww. Wykonawców uzyskały największą liczbę punktów na podstawie przyjętych kryteriów. Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu, a ich oferty odrzuceniu.
 
 
 
 
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert
 
Część nr 1:
Diagnoza dziecka w wieku przedszkolnym. Ocena dojrzałości szkolnej.

Wykonawcy:

1. Joanna Dejko - Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych, Stoczek 9, 21-077 Spiczyn
Cena oferty: 54,19 pkt
Doświadczenie Wykonawcy: 20 pkt                  
Łączna punktacja: 74,19 pkt 

2. Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń
Cena oferty: 63,75 pkt
Doświadczenie Wykonawcy: 30 pkt                  
Łączna punktacja: 93,75 pkt 
 
3. Centrum Profilaktyki i Reedukacji Atelier Sp. z o.o., ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków
Cena oferty: 70 pkt
Doświadczenie Wykonawcy: 30 pkt
Łączna punktacja: 100 pkt 
 
Część nr 2:
Profilaktyka uzależnień, rozpoznawanie i działanie.
 
Wykonawcy:

1. Andrzej Kosieradzki - Instytut Szkoleniowy GOWORK.PL. ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
Cena oferty: 38,58 pkt
Doświadczenie Wykonawcy: 20 pkt                  
Łączna punktacja: 58,58 pkt 
 
2. Ewelina Kornowicz - Akademia Nauki, ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń 
Cena oferty: 46,30 pkt
Doświadczenie Wykonawcy: 0 pkt
Łączna punktacja: 46,30 pkt
 
3. Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego
i Doskonalenia Nauczycieli, Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń
Cena oferty: 63,84 pkt
Doświadczenie Wykonawcy: 30 pkt
Łączna punktacja: 93,84 pkt
 
4. Polska Akademia Oświaty Sp. z o.o., ul. Bartycka 116/222, 00-716 Warszawa
Cena oferty: 36,69 pkt
Doświadczenie Wykonawcy: 25 pkt 
Łączna punktacja: 61,69 pkt 
 
5. Centrum Profilaktyki i Reedukacji Atelier Sp. z o.o., ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków
Cena oferty: 70 pkt
Doświadczenie Wykonawcy: 30 pkt 
Łączna punktacja: 100 pkt 
 
Część nr 3:
Diagnoza pedagogiczna źródłem doboru i modyfikacji metod, form pracy i indywidualnego motywowania uczniów w kontekście zmian ustawy o systemie oświaty dotyczących tworzenia, modyfikacji programu wychowawczego i profilaktycznego oraz podniesienia efektów kształcenia i uczenia się. Rozwiązywanie sytuacji trudnych.

Wykonawcy:

1. Jolanta Misztal - Firma Szkoleniowo-Consultingowa, ul. Komarowa 6, 87-800 Włocławek
- oferta odrzucona
 
2. Joanna Dejko - Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych, Stoczek 9, 21-077 Spiczyn
Cena oferty: 32,39 pkt
Doświadczenie Wykonawcy: 20 pkt
Łączna punktacja: 52,39 pkt
 
3. Ewelina Kornowicz - Akademia Nauki, ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń 
Cena oferty: 28,15 pkt
Doświadczenie Wykonawcy: 0 pkt
Łączna punktacja: 28,15 pkt
 
4. Polska Akademia Oświaty Sp. z o.o., ul. Bartycka 116/222, 00-716 Warszawa
Cena oferty: 25,16 pkt
Doświadczenie Wykonawcy: 25 pkt 
Łączna punktacja: 50,16 pkt 
 
5. Instytut Badawczo Szkoleniowy Sp. z o.o., ul. Artyleryjska 3k, 10-165 Olsztyn
- oferta odrzucona
 
6. Centrum Profilaktyki i Reedukacji Atelier Sp. z o.o., ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków
Cena oferty: 70 pkt
Doświadczenie Wykonawcy: 30 pkt
Łączna punktacja: 100 pkt   

Część nr 4:
Tworzenie, ewaluacja, modyfikacja koncepcji pracy szkoły na podstawie diagnozy potrzeb, oczekiwań nauczycieli, rodziców, uczniów, środowiska lokalnego oraz wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego.


Wykonawcy:
 
1. Jolanta Misztal - Firma Szkoleniowo-Consultingowa, ul. Komarowa 6, 87-800 Włocławek
Cena oferty: 33,56 pkt
Doświadczenie Wykonawcy: 25 pkt
Łączna punktacja: 58,56 pkt
 
2. Robert Jaworski ,,BRAS", ul. Gen. Grota Roweckiego 3/6, 58-309 Wałbrzych
Cena oferty: 18,68 pkt
Doświadczenie Wykonawcy: 30 pkt
Łączna punktacja: 48,68 pkt
 
3. Andrzej Kosieradzki - Instytut Szkoleniowy GOWORK.PL, ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
Cena oferty: 35,02 pkt
Doświadczenie Wykonawcy: 20 pkt
Łączna punktacja: 55,02 pkt 
 
4. Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o., ul. Straganiarska 20/22, 80-837 Gdańsk
Cena oferty: 34,54 pkt
Doświadczenie Wykonawcy: 20 pkt
Łączna punktacja: 54,54 pkt  
 
5. Wyższa Szkoła Bankowa, ul. Młodzieżowa 31a, 87-100 Toruń
Cena oferty: 70 pkt
Doświadczenie Wykonawcy: 5 pkt
Łączna punktacja: 75 pkt 
 
6. Polska Akademia Oświaty Sp. z o.o., ul. Bartycka 116/222, 00-716 Warszawa
Cena oferty: 48,30 pkt
Doświadczenie Wykonawcy: 25 pkt
Łączna punktacja: 73,30 pkt
 
7. Tomasz Wysocki - LCE LOGOS, ul. Szkolna 59/4, 05-270 Marki
- oferta odrzucona
 
8. Jarosław Durszewicz - IMPULS DO ROZWOJU EDUKACJI, ul. Piłsudskiego 26a/7,
86-300 Grudziądz
- oferta odrzucona
 
Część nr 5:
Ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły/placówki.


Wykonawcy:

1. Jolanta Misztal - Firma Szkoleniowo-Consultingowa, ul. Komarowa 6, 87-800 Włocławek
Cena oferty: 51,98 pkt
Doświadczenie Wykonawcy: 25 pkt
Łączna punktacja: 76,98 pkt 
 
2. Robert Jaworski ,,BRAS", ul. Gen. Grota Roweckiego 3/6, 58-309 Wałbrzych
Cena oferty: 28,93 pkt
Doświadczenie Wykonawcy: 30 pkt
Łączna punktacja: 58,93 pkt 
 
3. JB Janusz Biesiada, ul. Dworkowa 8A, 80-774 Gdańsk
Cena oferty: 70 pkt
Doświadczenie Wykonawcy: 25 pkt
Łączna punktacja: 95 pkt   
 
4. Andrzej Kosieradzki - Instytut Szkoleniowy GOWORK.PL, ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
Cena oferty: 54,23 pkt
Doświadczenie Wykonawcy: 20 pkt
Łączna punktacja: 74,23 pkt
 
5. Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o., ul. Straganiarska 20/22, 80-837 Gdańsk
Cena oferty: 53,49 pkt
Doświadczenie Wykonawcy: 20 pkt
Łączna punktacja: 73,49 pkt
 
6. Tomasz Wysocki - LCE LOGOS, ul. Szkolna 59/4, 05-270 Marki
- oferta odrzucona
 
7. Jarosław Durszewicz - IMPULS DO ROZWOJU EDUKACJI, ul. Piłsudskiego 26a/7,
86-300 Grudziądz
- oferta odrzucona
 
Część nr 6:
Wprowadzenie do programowania na każdym etapie kształcenia.


Wykonawcy:

1. Instytut Przedsiębiorczości i Nowych Technologii Sp. z o.o., ul. Kajki 3/1, 10-546 Olsztyn 
- oferta odrzucona
 
2. Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o., ul. Straganiarska 20/22, 80-837 Gdańsk
Cena oferty: 30,27 pkt
Doświadczenie Wykonawcy: 20 pkt
Łączna punktacja: 50,27 pkt  
 
3. Ewelina Kornowicz - Akademia Nauki, ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń 
Cena oferty: 30,20 pkt
Doświadczenie Wykonawcy: 0 pkt
Łączna punktacja: 30,20 pkt
 
4. Daniel Heba, ul. Mściwoja 6/21, 85-459 Bydgoszcz
Cena oferty: 70 pkt
Doświadczenie Wykonawcy: 5 pkt
Łączna punktacja: 75 pkt
 
5. Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego
i Doskonalenia Nauczycieli, Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń
Cena oferty: 65,15 pkt
Doświadczenie Wykonawcy: 30 pkt
Łączna punktacja: 95,15 pkt
 
6. Instytut Badawczo Szkoleniowy Sp. z o.o., ul. Artyleryjska 3k, 10-165 Olsztyn
- oferta odrzucona

7. vm.pl sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 82, 50-441 Wrocław
Cena oferty: 12,18 pkt
Doświadczenie Wykonawcy: 15 pkt
Łączna punktacja: 27,18 pkt

Część nr 7:
Współpraca nauczycieli w zakresie planowania, organizowania, ewaluacji oraz modyfikowania procesów edukacyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej, w tym działania nauczycieli pracujących w jednym oddziale klasowym.

Wykonawcy:

1. Jolanta Misztal - Firma Szkoleniowo-Consultingowa, ul. Komarowa 6, 87-800 Włocławek
- oferta odrzucona
 
2. Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o., ul. Straganiarska 20/22, 80-837 Gdańsk
Cena oferty: 37,15 pkt
Doświadczenie Wykonawcy: 20 pkt
Łączna punktacja: 57,15 pkt   
 
3. Wyższa Szkoła Bankowa, ul. Młodzieżowa 31a, 87-100 Toruń
Cena oferty: 70 pkt
Doświadczenie Wykonawcy: 5 pkt
Łączna punktacja: 75 pkt  
 
4. Ewelina Kornowicz - Akademia Nauki, ul. Św. Katarzyny 4, 87-100 Toruń
- oferta odrzucona

5. Instytut Badawczo Szkoleniowy Sp. z o.o., ul. Artyleryjska 3k, 10-165 Olsztyn
- oferta odrzucona
 
6. Tomasz Wysocki - LCE LOGOS, ul. Szkolna 59/4, 05-270 Marki
- oferta odrzucona
 
7. vm.pl sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 82, 50-441 Wrocław
Cena oferty: 12,46 pkt
Doświadczenie Wykonawcy: 15 pkt
Łączna punktacja: 27,46 pkt
 
8. Jarosław Durszewicz, IMPULS DO ROZWOJU EDUKACJI, ul. Piłsudskiego 26a/7,
86-300 Grudziądz
- oferta odrzucona
 
Część nr 8:
Wykorzystanie mediów społecznościowych w kształceniu dorosłych. Wykorzystanie chmury w edukacji oraz przykłady dobrych praktyk.

Wykonawcy:

1. Instytut Przedsiębiorczości i Nowych Technologii Sp. z o.o., ul. Kajki 3/1, 10-546 Olsztyn 
- oferta odrzucona
 
2. Wyższa Szkoła Bankowa, ul. Młodzieżowa 31a, 87-100 Toruń
Cena oferty: 63,12 pkt
Doświadczenie Wykonawcy: 5 pkt
Łączna punktacja: 68,12 pkt 
 
3. Daniel Heba, ul. Mściwoja 6/21, 85-459 Bydgoszcz
Cena oferty: 53,46 pkt
Doświadczenie Wykonawcy: 5 pkt
Łączna punktacja: 58,46 pkt
 
4. Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego
i Doskonalenia Nauczycieli, Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń
Cena oferty: 70 pkt
Doświadczenie Wykonawcy: 30 pkt
Łączna punktacja: 100 pkt
 
5. vm.pl sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 82,50-441 Wrocław
Cena oferty: 7,19 pkt
Doświadczenie Wykonawcy: 15 pkt
Łączna punktacja: 22,19 pkt

Część nr 9:
Zbieranie informacji zwrotnej od rodziców na temat pracy szkoły/placówki. Formy i sposoby pedagogizacji rodziców.
 
Wykonawcy:

1. Joanna Dejko - Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych, Stoczek 9, 21-077 Spiczyn
Cena oferty: 45,45 pkt
Doświadczenie Wykonawcy: 20 pkt
Łączna punktacja: 65,45 pkt
 
2. Robert Jaworski ,,BRAS", ul. Gen. Grota Roweckiego 3/6, 58-309 Wałbrzych
Cena oferty: 16 pkt
Doświadczenie Wykonawcy: 30 pkt
Łączna punktacja: 46 pkt
 
3. JB Janusz Biesiada, ul. Dworkowa 8A, 80-774 Gdańsk
Cena oferty: 32,23 pkt
Doświadczenie Wykonawcy: 25 pkt
Łączna punktacja: 57,23 pkt
 
4. Andrzej Kosieradzki - Instytut Szkoleniowy GOWORK.PL, ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa
Cena oferty: 34,86 pkt
Doświadczenie Wykonawcy: 20 pkt 
Łączna punktacja: 54,86 pkt 
 
5.  Wyższa Szkoła Bankowa, ul. Młodzieżowa 31a, 87-100 Toruń
Cena oferty: 55,02 pkt
Doświadczenie Wykonawcy: 5 pkt 
Łączna punktacja: 60,02 pkt 
 
6. Polska Akademia Oświaty Sp. z o.o., ul. Bartycka 116/222, 00-716 Warszawa
Cena oferty: 38,60 pkt
Doświadczenie Wykonawcy: 25 pkt
Łączna punktacja: 63,60 pkt 
 
7. Centrum Profilaktyki i Reedukacji Atelier Sp. z o.o., ul. Grzegórzecka 10, 31-530 Kraków
Cena oferty: 70 pkt
Doświadczenie Wykonawcy: 30 pkt
Łączna punktacja: 100 pkt
 
 
Bydgoszcz, 20.05.2016 r.

p.o. Naczelnika Wydziału
Organizacyjnego
Janusz Bazelak
Wytworzył: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
Data wytworzenia: 22.04.2016
Opublikował w BIP: Sławomir Klich
Data opublikowania: 22.04.2016 12:28
Ostatnio zaktualizował: Sławomir Klich
Data ostatniej aktualizacji: 20.05.2016 10:46
Liczba wyświetleń: 15