W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona Główna systemu stron BIP w Polsce
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - portal gov.pl - Otwiera się w nowym oknie

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie regulaminu

Zamówienie na: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli czynnych zawodowo z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach XIX edycji wojewódzkich zadań edukacyjnych w 2018 r.
Stan zamówienia: Rozstrzygnięte
Numer sprawy: WO.272.1.2018
Zamawiający: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
Tryb zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie regulaminu
Wartość szacunkowa: poniżej 750 000 euro
Termin składania ofert: 30.04.2018 10:00

Rozstrzygnięcie:

rozstrzygnięcie postępowania
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/unieważnieniu postępowania 
  
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty 
zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty/unieważnieniu postępowania 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń 
dla nauczycieli czynnych zawodowo 
z terenu województwa kujawsko-pomorskiego 
w ramach XIX edycji wojewódzkich zadań edukacyjnych 
w 2018 r. 
  
 
Wykonawcy zamówienia:
 
Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń - w zakresie części nr 4
 
Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń - w zakresie części nr 5
 
Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń - w zakresie części nr 6
 
Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń - w zakresie części nr 8
 
Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń - w zakresie części nr 10
 
Uzasadnienie faktyczne:
Oferty ww. wykonawcy uzyskały największą liczbę punktów na podstawie przyjętych kryteriów.
Oferty ww. wykonawcy nie podlegają odrzuceniu, a wykonawca wykluczeniu.
 
Uzasadnienie prawne:
§ 4 ust. 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi w zw. z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.).
 
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert 
 
Część nr 1:
Korygowanie trudnych relacji ucznia z rówieśnikami, z rodzicem, ze środowiskiem. 
- postępowanie unieważnione.
 
Wykonawcy:
1.    Instytut Badań w Oświacie Sp. z o. o., ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot
 
Uzasadnienie faktyczne:
Oferta z najniższą ceną o 270,77 % przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Biorąc pod uwagę celowość, oszczędność i racjonalność w wydatkowaniu środków publicznych  zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.   
Uzasadnienie prawne:
§ 6 ust. 1 pkt 2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi w zw. z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
 
Część nr 2:
Motywacja a efektywność kształcenia, czyli jak uczyć by nauczać - nauczyciel kreatorem aktywności ucznia.
- postępowanie unieważnione.

 
Uzasadnienie faktyczne:
W części nr 2 przedmiotowego postępowania nie złożono żadnej oferty.
Uzasadnienie prawne: 
§ 6 ust. 1 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi w zw. z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
 
Część nr 3:
Tworzenie przedmiotowych warunków i sposobu oceniania dla uczniów z opiniami i orzeczeniami w zakresie obniżenia wymagań edukacyjnych.
- postępowanie unieważnione.

 
Uzasadnienie faktyczne:
W części nr 3 przedmiotowego postępowania nie złożono żadnej oferty.
Uzasadnienie prawne:
§ 6 ust. 1 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi w zw. z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.).
 
Część nr 4:
Organizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 
Wykonawcy:
1. Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń
Cena oferty: 55 pkt
Program szkolenia: 20 pkt
Kwalifikacje kadry: 16 pkt
Łączna punktacja: 91 pkt 
 
Część nr 5:
Trudny uczeń - czyli jak połączyć skuteczność oddziaływania wychowawcy z dobrą relacją z uczniami.

 
Wykonawcy:
1.    Instytut Badań w Oświacie Sp. z o. o., ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot
Cena oferty: 16,41 pkt
Program szkolenia: 23 pkt
Kwalifikacje kadry: 15,67 pkt
Łączna punktacja: 55,08 pkt 
 
2. Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń
Cena oferty: 55 pkt
Program szkolenia: 20,67 pkt
Kwalifikacje kadry: 14,67 pkt
Łączna punktacja: 90,34 pkt 
 
Część nr 6:
Metoda mediacji i negocjacji w pracy z uczniami i rodzicami.

 
Wykonawcy:
1. Instytut Badań w Oświacie Sp. z o. o., ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot
Cena oferty: 16,41 pkt
Program szkolenia: 24 pkt
Kwalifikacje kadry: 13,33 pkt
Łączna punktacja: 53,74 pkt 
 
2. Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego
i Doskonalenia Nauczycieli, Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń
Cena oferty: 55 pkt
Program szkolenia: 19 pkt
Kwalifikacje kadry: 15,17 pkt
Łączna punktacja: 89,17 pkt 
 
Część nr 7:
Dobra lekcja, ciekawe zajęcia - budowa i realizacja na każdym etapie kształcenia.
- postępowanie unieważnione.

 
Wykonawcy:
1. Instytut Badań w Oświacie Sp. z o. o., ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot
 
Uzasadnienie faktyczne:
Oferta z najniższą ceną o 264,97% przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Biorąc pod uwagę celowość, oszczędność
i racjonalność w wydatkowaniu środków publicznych  zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.   
 
Uzasadnienie prawne:
§ 6 ust. 1 pkt 2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi w zw. z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
 
Część nr 8:
Ocenianie kształtujące na każdym etapie edukacji jako narzędzie pogłębiające u uczniów świadomość procesu uczenia się w drodze do osobistego sukcesu.

 
Wykonawcy:
1. Instytut Badań w Oświacie Sp. z o. o., ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot
Cena oferty: 18,21 pkt
Program szkolenia: 23,67 pkt
Kwalifikacje kadry: 16,67 pkt
Łączna punktacja: 58,55 pkt 
 
2. Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń
Cena oferty: 55 pkt
Program szkolenia: 21 pkt
Kwalifikacje kadry: 15,33 pkt
Łączna punktacja: 91,33 pkt 
 
Część nr 9:
Egzamin zewnętrzny dla uczniów 8 klasy szkół podstawowych. Jak przygotować ucznia do tego egzaminu.
- postępowanie unieważnione.

 
Uzasadnienie faktyczne:
W części nr 9 przedmiotowego postępowania nie złożono żadnej oferty.
Uzasadnienie prawne:
§ 6 ust. 1 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi w zw. z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
 
Część nr 10:
Jak wykorzystać portale edukacyjne i narzędzia wirtualne w podnoszeniu kompetencji uczniów i diagnozie ich osiągnięć.

 
Wykonawcy:
1. Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego
i Doskonalenia Nauczycieli, Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń
Cena oferty: 55 pkt
Program szkolenia: 22,33 pkt
Kwalifikacje kadry: 15,67 pkt
Łączna punktacja: 93 pkt 
 
Część nr 11:
Planowanie i organizacja pracy dydaktycznej z innowacjami w szkole podstawowej.
- postępowanie unieważnione.

 
Uzasadnienie faktyczne:
W części nr 11 przedmiotowego postępowania nie złożono żadnej oferty.
Uzasadnienie prawne:
§ 6 ust. 1 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi w zw. z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
 
  
Bydgoszcz, 18.05.2018 r.


Informacja o udzieleniu zamówienia 
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty zawiadamia o udzieleniu zamówienia 
w postępowaniu na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli czynnych zawodowo 
z terenu województwa kujawsko-pomorskiego 
w ramach XIX edycji wojewódzkich zadań edukacyjnych w 2018 r. 

Wykonawcy, z którymi zawarto umowę: 
Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń - w zakresie części nr 4 
Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń - w zakresie części nr 5 
Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń - w zakresie części nr 6 
Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń - w zakresie części nr 8 
Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń - w zakresie części nr 10 

W zakresie części nr 1, 2, 3, 7, 9, 11 nie udzielono zamówienia publicznego. 

Bydgoszcz, 23.05.2018 r.
Podmiot udostępniający: A. Czopek
Odpowiedzialny za treść: A. Czopek
Wytworzył: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
Data wytworzenia: 06.04.2018
Opublikował w BIP: Michał Bazelak
Data opublikowania: 06.04.2018 12:09
Ostatnio zaktualizował: Michał Bazelak
Data ostatniej aktualizacji: 23.05.2018 08:49
Liczba wyświetleń: 16