W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona Główna systemu stron BIP w Polsce
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - portal gov.pl - Otwiera się w nowym oknie

Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie regulaminu

Zamówienie na: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli czynnych zawodowo z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach XIX edycji wojewódzkich zadań edukacyjnych w 2018 r.
Stan zamówienia: Rozstrzygnięte
Numer sprawy: WO.272.2.2018
Zamawiający: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
Tryb zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie regulaminu
Wartość szacunkowa: poniżej 750 000 euro
Termin składania ofert: 24.05.2018 10:00

Rozstrzygnięcie:

rozstrzygnięcie postępowania
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
  
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty 
zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń 
dla nauczycieli czynnych zawodowo 
z terenu województwa kujawsko-pomorskiego 
w ramach XIX edycji wojewódzkich zadań edukacyjnych 
w 2018 r. 
  
Wykonawcy zamówienia:
 
Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń - w zakresie części nr 1
 
Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń - w zakresie części nr 2
 
Jolanta Misztal - Firma Szkoleniowo-Consultingowa, ul. Komarowa 6, 87-800 Włocławek
- w zakresie części nr 3
 
Jolanta Misztal - Firma Szkoleniowo-Consultingowa, ul. Komarowa 6, 87-800 Włocławek
- w zakresie części nr 4
 
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, ul. Jagiellońska 9, 85-067 Bydgoszcz
- w zakresie części nr 5
 
Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń - w zakresie części nr 6
 
Uzasadnienie faktyczne:
Oferty ww. wykonawcy uzyskały największą liczbę punktów na podstawie przyjętych kryteriów.
Oferty ww. wykonawcy nie podlegają odrzuceniu, a wykonawca wykluczeniu.
 
Uzasadnienie prawne:
§ 4 ust. 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi w zw. z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.).
 
  
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert 
 
Część nr 1:
Korygowanie trudnych relacji ucznia z rówieśnikami, z rodzicem, ze środowiskiem.
 
Wykonawcy:

 
1. Instytut Badań w Oświacie Sp. z o. o., ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot
Cena oferty: 16,78 pkt
Program szkolenia: 20,67 pkt
Kwalifikacje kadry: 13,67 pkt
Łączna punktacja: 51,12 pkt 
 
2. Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń
Cena oferty: 55 pkt
Program szkolenia: 19,33 pkt
Kwalifikacje kadry: 17,33 pkt
Łączna punktacja: 91,66 pkt 
 
3. Jolanta Misztal - Firma Szkoleniowo-Consultingowa, ul. Komarowa 6, 87-800 Włocławek
Cena oferty: 36,91 pkt
Program szkolenia: 23,33 pkt
Kwalifikacje kadry: 16,67 pkt
Łączna punktacja: 76,91 pkt 
 
Część nr 2:
Motywacja a efektywność kształcenia, czyli jak uczyć by nauczać - nauczyciel kreatorem aktywności ucznia.
 
Wykonawcy:

 
1. Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń
Cena oferty: 55 pkt
Program szkolenia: 19,67 pkt
Kwalifikacje kadry: 15,33 pkt
Łączna punktacja: 90 pkt 
 
2. Jolanta Misztal - Firma Szkoleniowo-Consultingowa, ul. Komarowa 6, 87-800 Włocławek
Cena oferty: 36,91 pkt
Program szkolenia: 22 pkt
Kwalifikacje kadry: 17 pkt
Łączna punktacja: 75,91 pkt 
 
Część nr 3:
Tworzenie przedmiotowych warunków i sposobu oceniania dla uczniów z opiniami i orzeczeniami w zakresie obniżenia wymagań edukacyjnych.
 
Wykonawcy:

 
1. Jolanta Misztal - Firma Szkoleniowo-Consultingowa, ul. Komarowa 6, 87-800 Włocławek
Cena oferty: 55 pkt
Program szkolenia: 22 pkt
Kwalifikacje kadry: 16,5 pkt
Łączna punktacja: 93,5 pkt 
 
Część nr 4:
Dobra lekcja, ciekawe zajęcia - budowa i realizacja na każdym etapie kształcenia.
 
Wykonawcy:

 
1. Instytut Badań w Oświacie Sp. z o. o., ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot
Cena oferty: 25,26 pkt
Program szkolenia: 24,33 pkt
Kwalifikacje kadry: 13 pkt
Łączna punktacja: 62,59 pkt 
 
2. Jolanta Misztal - Firma Szkoleniowo-Consultingowa, ul. Komarowa 6, 87-800 Włocławek
Cena oferty: 55 pkt
Program szkolenia: 19 pkt
Kwalifikacje kadry: 16,83 pkt
Łączna punktacja: 90,83 pkt 
 
3. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, ul. Jagiellońska 9, 85-067 Bydgoszcz
Cena oferty: 51,92 pkt
Program szkolenia: 19,67 pkt
Kwalifikacje kadry: 17,33 pkt
Łączna punktacja: 88,92 pkt 
 
Część nr 5:
Egzamin zewnętrzny dla uczniów 8 klasy szkół podstawowych. Jak przygotować ucznia do tego egzaminu.
 
Wykonawcy:

 
1. Jolanta Misztal - Firma Szkoleniowo-Consultingowa, ul. Komarowa 6, 87-800 Włocławek
Cena oferty: 44 pkt
Program szkolenia: 23 pkt
Kwalifikacje kadry: 14,87 pkt
Łączna punktacja: 81,87 pkt 
 
2. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, ul. Jagiellońska 9, 85-067 Bydgoszcz
Cena oferty: 55 pkt
Program szkolenia: 18 pkt
Kwalifikacje kadry: 16,40 pkt
Łączna punktacja: 89,40 pkt 
 
Część nr 6:
Planowanie i organizacja pracy dydaktycznej z innowacjami w szkole podstawowej.
 
Wykonawcy:
 

1. Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego
i Doskonalenia Nauczycieli, Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń
Cena oferty: 55 pkt
Program szkolenia: 23 pkt
Kwalifikacje kadry: 16 pkt
Łączna punktacja: 94 pkt 
 
2. Jolanta Misztal - Firma Szkoleniowo-Consultingowa, ul. Komarowa 6, 87-800 Włocławek
Cena oferty: 40,45 pkt
Program szkolenia: 21,33 pkt
Kwalifikacje kadry: 16 pkt
Łączna punktacja: 77,78 pkt 
 
    
Bydgoszcz, 05.06.2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty zawiadamia o udzieleniu zamówienia
w postępowaniu na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli czynnych zawodowo
z terenu województwa kujawsko-pomorskiego
w ramach XIX edycji wojewódzkich zadań edukacyjnych w 2018 r.Wykonawcy, z którymi zawarto umowę:

Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń - w zakresie części nr 1

Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń - w zakresie części nr 2

Jolanta Misztal - Firma Szkoleniowo-Consultingowa, ul. Komarowa 6, 87-800 Włocławek - w zakresie części nr 3

Jolanta Misztal - Firma Szkoleniowo-Consultingowa, ul. Komarowa 6, 87-800 Włocławek - w zakresie części nr 4

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli, ul. Jagiellońska 9, 85-067 Bydgoszcz - w zakresie części nr 5

Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń - w zakresie części nr 6


Bydgoszcz, 19.06.2018 r.


Podmiot udostępniający: Andrzej Czopek
Odpowiedzialny za treść: Andrzej Czopek
Wytworzył: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
Data wytworzenia: 10.05.2018
Opublikował w BIP: Michał Bazelak
Data opublikowania: 10.05.2018 12:14
Ostatnio zaktualizował: Robert Ciechanowski
Data ostatniej aktualizacji: 19.06.2018 14:58
Liczba wyświetleń: 17